Organisatie

  • Facebook icoon
  • Twitter icoon

Organisatie KV Oerterp

Het bestuur van KV Oerterp bestaat momenteel uit 5 leden.
​Naast het bestuur functioneren 9 commissies, die elk een eigen uitvoerend takenpakket hebben.
 

Samenstelling van het bestuur:


Algemeen contactadres:                     info@kvoerterp.nl


- Voorzitter  (interim)    Ids Auke Boersma                              voorzitter@kvoerterp.nl
- Vice voorzitter           vacant                                                 vice-voorzitter@kvoerterp.nl
- Secretariaat               Geertje Kunnen      0512-301206          info@kvoerterp.nl
- Penningmeester        Adriana Meijer        06 46443147        penningmeester@kvoerterp.nl
- Beheercommissie     Rienk v. Kammen   0512-301582        beheer@kvoerterp.nl
- IOC                           Jildou vd Schaaf      06 20610885       wedstrijd@kvoerterp.nl

Het bestuur is de spin in het organisatorische web van de vereniging. 
Het bestuur is o.a verantwoordelijk voor het maken van verenigingsbeleid, het beheren van de financiën, het voeren van de ledenadministratie, het verzorgen van voorlichting naar leden en externe betrokken / relatie, het bijeenroepen van de jaarlijkse ledenvergadering en het vertegenwoordigen van de vereniging.

 

Vergaderschema Bestuur 2020 - 2021


 

vergaderen om 20.00 uur in de kantine Griene Greide

 

 

 

 

'Sportieve groei op eigen kracht'

Lid worden
KV Oerterp logo

Adressen

Zaal: Multifunctioneel Centrum de Wier
De Telle 21, 9247 BH Ureterp
Telefoon 0512 30 14 40

Veld: Sportpark De Griene Greide
Griene Leane 6, 9247 GT Ureterp
Telefoon 0512 30 32 87

© 2021 KV Oerterp. Alle rechten voorbehouden.

Duracom logo