Sponsors

  • Facebook icoon
  • Twitter icoon

Hoofdsponsors

vanderwiel_kvoerterp.jpg 

 

Van der Wiel    hoofdsponsor KV Oerterp/VKC

Van der Wiel is al jaren op verschillende manieren verbonden met korfbalvereniging Oerterp. Sinds 2004 is Van der Wiel officieel hoofdsponsor van korfbalvereniging Oerterp. Het eerste team is volledig door Van der Wiel in de kleren gestoken.

Van der Wiel Holding BV is met 250 medewerkers en een omzet van ca. 80 miljoen euro één van de grotere ondernemingen in Noord-Nederland. Het bedrijf is al meer dan 50 jaar actief op het terrein van transport, infrastructuur en milieutechniek. Van der Wiel is een bedrijf met traditie, maar ook sterk gefocust op innovatie. Ervaren en goed opgeleide specialisten, de toepassing van nieuwe technologieën en een modern machinepark vormen de basis van deze solide onderneming. 

Van der Wiel, eveneens uit Drachten, hebben we tijdens de reünie gehuldigd voor hun 12,5 jaar hoofdsponsorschap van onze vereniging. De samenwerking wordt in ieder geval nog met 3 seizoenen voortgezet.

------
Bastiaans adviesgroep       hoofdsponsor KV Oerterp/VKC

Met ingang van seizoen 2015/ 2016 vult Bastiaans adviesgroep uit Drachten samen met Van der Wiel het hoofdsponsorschap in van korfbalvereniging Oerterp/ VKC.

Bastiaans Adviesgroep is een administratiekantoor dat sinds 1988 bestaat. In 25 jaar hebben ze zich ontwikkeld van een traditioneel administratiekantoor tot een moderne dienstverlener die inmiddels meer dan 300 ondernemers helpt om financieel de juiste weg in te slaan. Dit doen ze door zich in te leven in de uitdagingen van onze klanten en door proactief mee te denken aan de hand van hun financieel navigatiemodel©.

Even voorstellen:
In Burgum was hij ooit een gerespecteerd rebounder. Na een jarenlange periode zonder korfbal heeft Jef Nienhuis (38) zich opnieuw aan deze sport verbonden.
Zijn bedrijf, Bastiaans Adviesgroep, mag zich sinds kort medehoofdsponsor van KV Oerterp noemen.

                                                                      ‘Wy moatte soargje dat it hjir moai draaien bliuwt’

De uitingen van de in Drachten gevestigde onderneming prijken op de selectieshirts, maar straks ook op reclameborden en de vlag bij de entree van het korfbalterrein. Nienhuis zelf verwacht zo nu en dan langs de lijn te vinden te zijn.  ,,Want ik ha wol in histoarje yn it kuorbaljen’’, zegt hij. Op zijn achtste schreven Nienhuis’ ouders hun zoon in bij korfbalclub Bergum. De jeugdspeler Jef bleek aanleg te hebben. ,,Wy hiene in goede lichting jeugdkuorballers.’’  Een paar jaar opereerde hij in het eerste team, dat destijds in de derde klasse speelde. Lang als hij is, stond Nienhuis zijn mannetje onder de paal. ,,Mar at ik it goede gefoel hie, dan koe ik der ek wolris fiif, seis yngoaie.’’
Eenmaal afgestudeerd zwaaide de ondernemer af als korfballer. Hij stortte zich op zijn werk bij Ernst & Young Accountants. In 2002 belandde hij bij Bastiaans Adviesgroep, waar hij vier jaar later volledig het roer overnam.  Zijn bedrijf, gevestigd aan de Burgemeester Wuiteweg, afficheert zich als administratiekantoor, ,,mar dan 2.0’’, voegt Nienhuis toe.
Zijn bedrijf vaardigt geen droge boekhouders af, geen pure bureaucijferaars, maar mensen met verstand van ondernemen.
,,Wy wolle tichter by de klant stean. Sa helpe wy ûndernimmers ek mei harren businessplan.’’

De klanten zitten in het hele land. Bastiaans zat oorspronkelijk immers in Apeldoorn. Toch kiest Nienhuis voor een partnerschap met Oerterp, een club met een meer regionale uitstraling. Heel bewust, zegt de zakenman, die ruim drie jaar geleden met zijn gezin in Ureterp kwam wonen.
Want het sponsorschap is vooral ,,in stikje goodwill’’, stelt Nienhuis. Zonder hoogdravend te willen klinken: de steun aan de korfbalvereniging moet worden gezien als een drukker in de rug van de leefbaarheid in het dorp. ,,Wy wenje yn Oerterp en wy moatte der hjir mei syn allen foar soargje dat it hjir allegear moai draaien bliuwt.’’
Gevoeligheidje, voor de ondernemende korfbalman: onlangs werd zijn oudste zoon lid van de voetbalclub. ,,Haha, ja, spitich hè? Nee, hear. Hy mei it fansels hielendal sels witte en hy hat it dêr bot nei de sin. Dat is it allerbelangrykste.’’


------
Ardiso       hoofdsponsor KV Oerterp/VKC

Met ingang van seizoen 2018/ 2019 vult Ardiso samen met Van der Wiel en Bastiaans adviesgroep uit Drachten het hoofdsponsorschap in van korfbalvereniging Oerterp/ VKC.

even voorstellen:
Clubman Woudstra met bedrijf Ardiso nu hoofdsponsor KV Oerterp

URETERP - Met het ‘strikken’ van Ardiso Gevelproducten uit Opende beschikt korfbalvereniging Oerterp met ingang van het seizoen 2018-2019 over een derde hoofdsponsor.

Niet voor niets staat het woord ‘strikken’ tussen aanhalingstekens. Dat de firma, gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van kunststof kozijnen, een verbintenis met de blauwhemden uit Ureterp zou aangaan, stond eigenlijk haast vast op het moment dat het bedrijf in 2013 in de registers van de Kamer van Koophandel werd opgenomen.

Want wie noteerde het Handelsregister als eigenaar? Juist, Thys Woudstra, Oerterp-man in hart en nieren. Een flegmatieke gangmaker. Een oudgediende fanaticus met zilverkleurig wapperhaar.

Ardiso – in die naam zijn afkortingen van zijn zoons Arjen en Dirk en het woordje ‘soannen’ samengevoegd – mag dan een betrekkelijk jong bedrijf zijn, Woudstra kent een lange staat van dienst in de kunststofwereld. ,,Hast 38 jier’’, berekent hij.

Na bij verschillende bedrijven in die sector diverse functies te hebben bekleed, was vijf jaar geleden de tijd rijp om al die ervaring te gebruiken voor het opzetten van een eigen onderneming.

Die bestiert hij samen met echtgenote Joke, die zich vooral over de administratieve kant van het werk ontfermt. ,,Ik mei sels graach mei de hannen wurkje.’’

In de praktijk komt dat laatste er steeds minder van: Ardiso groeit als kool en de alsmaar toenemende aanvragen van zowel particulieren, bedrijven, of opdrachten op projectbasis slokken veel van Woudstra’s tijd op. ,,Dan hier ik jonges yn.’’

Voor de naamsbekendheid hoeft Ardiso, dat zijn showroom aan De Wending in Opende heeft, het dus niet te doen, die sponsoruitingen. ,,Wy ha it smoardrok.’’ Nee, Woudstra gaat de verbintenis met KV Oerterp aan omdat hij de club ,,in waarm hert’’ toedraagt.

Hij moet een jaar of dertien, veertien zijn geweest, zo graaft hij in zijn geheugen, toen hij voor het eerst het helderblauwe shirt van Oerterp aantrok. Nog een jaartje of twee en hij is een halve eeuw lid.

Zijn trainer van destijds was Oene van der Iest. Hij herinnert zich chaotische taferelen bij uitwedstrijden. ,,Dan sieten wy mei tolve fan dy bern yn dy Volkswagen Kever fan Oene. Prachtich.’’

Woudstra, die een jaar of drie in het eerste team speelde maar vooral pionierde in ‘de midweek’, maakte de complete metamorfose van de korfbalsport mee. ,,Yn it begjin wie it fjild hast in bunder lân. No is it noch mar in postsegel. En in wedstriid is koarter wurden. Froeger koest dy twa kear 45 minuten yn it swit drave.’’

Dan, droog, zoals clubgenoten Woudstra kennen: ,,In lytser fjild, koartere potsjes. Mar betellest noch wol deselde kontribúsje. Moaie boel, as net?’’

 

 

Ster sponsor:

  

 

  

 

 


 

Bord & shirt sponsor:


 


Shirt sponsor:

Van der Wiel holding bv
- Bastiaans adviesgroep
- Ardiso
- Varwijk & Sibma makelaardij
- Café It Alde Sté Ureterp
- Kreaasje internet & drukwerk ontwerp
- Hart in Friesland
- Grondverzetbedrijf Gebr. Algra
- Intersport Evink 
- JSV - ICT & reclame
- Elinga Mode 

Autobedrijf Boekema 
- Bouwgroep Dijkstra/ Draisma


Bordsponsoren:

K. Wijma, Betonboor-zaagbedrijf         
Willem Baron, Autobedrijf    
Gebr. Kok b.v. (loonbedrijf Siegerswoude) 
T.J. de Roos, Assurantie en financieringskantoor     
Wagenaar & zn., Tankstation en (brom)fietsen       
Van der Berg, Wooncentrum                             
Gebr. Koning, Installatiebedrijf                  
J. Dijk, Mechanisatie- en installatiebedrijf                
Meijer, Dakbedekking                          
Jan Jonkman, Rijwielhandel                  
De Vries, Tegelwerken                       
Lammert, Herenkapsalon                 
Primera Ureterp                        
Notariskantoor Anna de Vries       
- Fits Fashion                  
Putsjebedriuw Syto, Hille en Cor Boonstra              
ZuidOostZorg                             
Metselbedrijf Haulerwijk              
Eppinga B.V. hout en bouwmaterialen           
FB accountants       
Univé Dichtbij    
- Lippe Wonen
- Multimerk
- Kijlstra personenvervoer
- Kootstra Grond-, weg- en waterbouw
- BDM metaalbewerking
- HDRG Beveiliging / Libertas Security
- Mutasport
- Veenhuizen Sound Vision 

 

Balsponsor:

Raadsma ijzerwerken
- Violis IT 
- Joh. Luhoff Timmer-en Metselwerk

 

Schotkloksponsor: 

- Administratie-en advieskantoor Meijer

 

 

 


'Sportieve groei op eigen kracht'

Lid worden
KV Oerterp logo

Adressen

Zaal: Multifunctioneel Centrum de Wier
De Telle 21, 9247 BH Ureterp
Telefoon 0512 30 14 40

Veld: Sportpark De Griene Greide
Griene Leane 6, 9247 GT Ureterp
Telefoon 0512 30 32 87

© 2022 KV Oerterp. Alle rechten voorbehouden.

Duracom logo