nieuws voor scheidsrechters,trainers, coaches en spelers

  • Facebook icoon
  • Twitter icoon
SEP 27

Spelhervatting gewijzigd! Belangrijk nieuws voor scheidsrechters, trainers, coaches en spelers.

 

Bijna elk seizoen zijn er wel enige wijzigingen en verduidelijkingen in de spelregels.  Belangrijk voor de scheidsrechter (ook bij de lagere teams en de jeugd!). Het KNKV heeft een pagina waar je de spelregels kunt vinden en ook de wijzigingen. Goed om  hier eens te kijken! Check hier de pagina. Ook via Korfbalmasterz.nl vind je alle huidige spelregels en kun je jezelf testen!

Ook als speler en coach is het belangrijk op de hoogte te zijn van de laatste aanpassingen. Je kunt er je voordeel mee doen.  Een belangrijke regel aanscherping is dit seizoen ingevoerd bij het nemen van de spelhervatting.

Achtergrond 

De spelhervatting werd enkele jaren geleden  ingevoerd met de intentie het spel zo snel mogelijk te kunnen hervatten na een overtreding. Belangrijk hierbij was dat hinderen alleen passief mocht gebeuren. Hier werd nogal eens verschillend mee om gegaan door verschillende scheidsrechters. Wat veel gebeurde was dat de nemer van de spelhervatting geconfronteerd werd met een tegenstander die, weliswaar met de handen op de rug, heel dicht bij de nemer ging staan. Hiermee werd de nemer van de spelhervatting toch gehinderd en werd de intentie teniet gedaan om zo snel mogelijk het spel te hervatten. 

Aanpassing

Één van de aanpassingen die is doorgevoerd, is dat naast het passief hinderen nu ook aangegeven is dat de directe tegenstander niet binnen armslengte meer mag staan van de nemer van de spelhervatting. Géén van de tegenstanders van de nemer mag zich dus binnen armslengte bevinden van de nemer van de spelhervatting. Actief hinderen bij een spelhervatting was al niet toegestaan.
 Wil je het moeilijk maken voor de nemer van een spelhervatting om de bal in het spel te brengen, dan zul je het dus vooral moeten zoeken in het bemoeilijken van de afspeelmogelijkheden.

'Sportieve groei op eigen kracht'

Lid worden
KV Oerterp logo

Adressen

Zaal: Multifunctioneel Centrum de Wier
De Telle 21, 9247 BH Ureterp
Telefoon 0512 30 14 40

Veld: Sportpark De Griene Greide
Griene Leane 6, 9247 GT Ureterp
Telefoon 0512 30 32 87

© 2021 KV Oerterp. Alle rechten voorbehouden.

Duracom logo