Aftrap Zonnepark Ureterp bij KV Oerterp

  • Facebook icoon
  • Twitter icoon
FEB 12

Aftrap Zonnepark Ureterp bij KV Oerterp

URETERP Zaterdag was bij korfbalvereniging Oerterp de officiële en feestelijke aftrap van Zonnepark Ureterp. In het bijzijn van verenigingsleden, comakers, subcontractors en andere belangstellenden tekenden wethouder Rob Jonkman en parkeigenaar Sjors Boonstra van Boonstra Schadevoertuigen het eerste zonnepaneel.

Ureterp krijgt het eerste grote zonnepark in de Gemeente Opsterland. Bij de sportvelden legt GroenLeven een zonnepark aan van bijna 4 hectare, met plek voor 12.000+ panelen. Goed voor een energieopbrengst 4,3 megawatt, wat genoeg is voor 60% van de energiebehoefte van het postcodegebied Ureterp. Ter vergelijk voorziet het park in het energieverbruik van 1.100 huishoudens.

Ter compensatie krijgen de omliggende sportclubs eigen zonnepanelen. In totaal komen er bij VV Oerterp 70 te liggen en bij KV Oerterp en TV Oerterp respectievelijk 18 en 20. De drie sportverenigingen ontvangen zoveel panelen dat ze geheel energieneutraal worden. Ook komt er een oplaadpunt voor elektrische auto’s. Verder komen er bij het zonnepark een bankje en twee oplaadpunten voor elektrische fietsen. “Een prachtige bijdrage van GroenLeven om de verenigingen verder te verduurzamen”, vindt Jan van Dijk, voorzitter van VV Oerterp.

Doelstelling

Zonnepark Ureterp wordt gebouwd voor eigenaar Boonstra schadevoertuigen uit Ureterp. Met het zonnepark wil Boonstra zowel bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Opsterland als zijn eigen footprint verduurzamen. In overleg met Plaatselijk Belang is er een mooie landschappelijke inpassing gevonden.

Voor de aanleg van Zonnepark Ureterp is veel draagvlak binnen de gemeenschap. Dat Boonstra niet alleen een zonnepark aanlegt, maar ook een bijdrage levert aan de gemeenschap speelt daarin een grote rol. De parkeigenaar sponsort bijvoorbeeld het festivalterrein van Oerrock met duurzame stroom, waarmee elf grote dieselaggregaten worden bespaard. “We zijn nog aan het overleggen met de netbeheerder en onze engineers om tot de beste oplossing te komen. Linksom of rechtsom gaan we deze vraag van de parkeigenaar realiseren, omdat we het idee van een Zero emission festival goed vinden passen bij onze kernwaarden en ambities”, aldus manager large scale Frank Oomen.

Lokale footprint

Alle werkzaamheden zijn lokaal – zo mogelijk binnen de gemeente Opsterland – aanbesteed. Onder andere Mannen van Staal en Montage Service Friesland voeren werkzaamheden uit. Bij de bouw en realisatie van het park is nagedacht over de fossiele en stikstof footprint. Zo wordt de bouwweg een permanente weg, wat onnodig vervoer van gehuurde bouwrijplaten voorkomt.

Partijen die betrokken zijn bij het project zijn: Bosmatechniek uit Lippenhuizen, Aannemer Jonker uit Terwispel, InfraWatch uit Ureterp, Montage Service Friesland uit Deinum, Mannen van Staal uit Leeuwarden, W2N engineers uit Drachten, Hoogenberg Hoveniers uit Ureterp, Extension Hekwerken uit Sneek, Visser en Smid Hanab, Bureau Waardenburg en Liander NV.

'Sportieve groei op eigen kracht'

Lid worden
KV Oerterp logo

Adressen

Zaal: Multifunctioneel Centrum de Wier
De Telle 21, 9247 BH Ureterp
Telefoon 0512 30 14 40

Veld: Sportpark De Griene Greide
Griene Leane 6, 9247 GT Ureterp
Telefoon 0512 30 32 87

© 2021 KV Oerterp. Alle rechten voorbehouden.

Duracom logo