LEDENVERGADERING van KV OERTERP 12 nov.

  • Facebook icoon
  • Twitter icoon
NOV 8

 

UITNODIGING
voor de LEDENVERGADERING van KV OERTERP.
De vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 12 november 2019 om 20.00 uur
’t Koerhûs  aan de Griene Leane te Ureterp.

AGENDA

 

1.       Opening.

 

2.       Mededelingen/ingekomen stukken.

         

3.       Notulen ledenvergadering 13 November 2018.

 

4.      Jaarverslag 2018-2019. Commissieleden doen kort verslag over afgelopen jaar.

 

5.       Financieel overzicht 2018 - 2019.

         

6.       Verslag kascommissie.

         

7.       Certificaatuitloting (5 certificaten).

 

8.       Bestuursverkiezing.

          Bestuur stelt als kandidaat interim voorzitter Ids Auke Boersma voor als voorzitter.

          Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot een half uur voor de vergadering.

 

9.       Presentatie beleidsplan.

 

10.     Rondvraag.

 

11.     Sluiting.
 

Afmelden voor de vergadering, kan op info@kvoerterp.nl

Let op!! Er zijn geen extra verslagen op de ledenvergadering aanwezig!

 

'Sportieve groei op eigen kracht'

Lid worden
KV Oerterp logo

Adressen

Zaal: Multifunctioneel Centrum de Wier
De Telle 21, 9247 BH Ureterp
Telefoon 0512 30 14 40

Veld: Sportpark De Griene Greide
Griene Leane 6, 9247 GT Ureterp
Telefoon 0512 30 32 87

© 2021 KV Oerterp. Alle rechten voorbehouden.

Duracom logo