Klussenlijst KV Oerterp (update 3 febr.)

  • Facebook icoon
  • Twitter icoon
FEB 3

Klussenlijst KV Oerterp
 

Aan leden, ouders/verzorgers van KV Oerterp

Het korfbalspel bestaat niet alleen uit korfballen en trainen.
Om een vereniging draaiende te houden zijn vrijwilligers noodzakelijk.

Tijdens de oudergesprekken in september en op de ledenvergadering in oktober is aangegeven dat er meer vrijwilligers nodig zijn binnen de vereniging. Het bestuur zou een klussenlijst maken waar iedereen op kan aangeven wat hij/zij binnen de vereniging wil gaan doen als vrijwilliger.

De klussenlijst is gemaakt en staat vanaf nu op de site.

Onder "klussen" binnen de vereniging verstaan we niet het wassen van shirts en rijden van en naar wedstrijden.
Op de site staat de klussenlijst met daarop de taken die binnen de vereniging gedaan moeten worden, of waar hulp bij nodig is. Waar nog geen 100 % bijstaat is hulp nodig.
Het is de bedoeling dat alle leden, ouders/verzorgers hier in mee draaien.

De klussenlijst is van januari 2019 tot eind juni 2019 geldig.
Begin van het nieuwe seizoen 2019-2020 komt er een nieuwe klussenlijst.

Via onderstaande mailadres kan aangegeven worden, welke klus binnen de vereniging uw voorkeur heeft.
Geef vóór 29 december aan wat uw voorkeur is, daarna gaat de commissie de openstaande klussen aan leden, ouders/verzorgers koppelen.

opgave kan via klussen@kvoerterp.nl

namens de kluscommissie van KV Oerterp

Anneke Atsma
Irma Weening
Geertje Kunnen

--------------------------------------------

KLUSSENLIJST

 

2019        
Taak Nodig % voltooid Wie Omschrijving
Bestuur        
Voorzitter 1 0% ........... ? ........ Algemene leiding,
voorzitten van
vergaderingen


Vice-Voorzitter

1 0% ...........? ........  
Secretaris
 
1
 
100%
 
Geertje Kunnen
 
 
Penningmeester
 
1
 
100%
 
Adriana Meijer
 
 
Ledenadministratie
 
1
 
100%
 
Aukje Beijert
 
 
Algemeen lid
 
2
 
100%
 
Anke Maat,
Rienk v Kammen
 
************** **** ****** ************** ********************

IOC

      Interne Organisatie Commissie

Commissie lid

 


****************

8

 

 

 *****

87.5%

 

 

 *****

Dineke Jongsma,
Janny den Hartog,
Anke Maat,
Jildou vd Schaaf,
Femke Turkstra, 
Albertje Jetten,
Kevin Haitsma,
........? .....

****************

Regelen alles rondom
teams en wedstrijden
(plannen, bond,
samenstellen,
zaal, veld,
scheidsrechters, ed.******************

Coachen/
Begeleiden jeugdteam

 


 

 

*******************

8

 

 

 
*******

87%

 

 

 
*****

Dineke Jongsma,
Wiebren Elverdink,
Haye Slagmann,
Selma Boersma,
Ids Auke & Grytsje Boersma,
Halbe & Marja Boersma,
Tea Keidel,
..........? .....

*******************

wekelijks

 

 

 ****************

Trainen
jeugdteam

 

 

 


 

****************

8

 

 

  

*****

100%

 

 

  

******

Dineke Jongsma (F,D,E),
Selma Boersma,
Haye Slagmann,
Tea Keidel,
Roelof Wiering,
Redmar Bauer (zaal)

 ******************

wekelijks

 

 

  

***************

Assisteren
jeugdteam

 

****************

4

 


*****

75%

 


*****

Rudolphus Wagenaar,
Nynke Pultrum (D,E,F),
.....? .... ,
......? ....
*******************

wekelijks


 

***********

Fluiten wedstrijden
F - 2E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


******

 

72%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*******

 

Anne Jan Visser,
André Hiemstra,
Jolt vd Veen,
Bianca Veenstra,
Chris van Zanden,
Christina Sijbesma,
Gerard v Dijk,
Janine Groen,
Jeen Meinsma,
Marten Struijk,
Frieso Turkstra,
Gerald Groen,
Wietske Jongbloed,
.....? ....... ,
.....?.......  ,
......?......  ,
.....?........ ,
.......?......


********************

 

Iedere 2 weken

 

 

 

 

 

 

 

 

 


********************

Schotklok

 

 

 

 

 

********************

 

9

 

 

 

 

 

******

 

100%

 

 

 

 

 

******

 

Aukje Beijert,
Anouk de Vries(o),
Jannes Weening,
Anke Maat,
Rienk v Kammen,
Wout Dijkstra,
Jerry Appelman,
Jelke Jetten,
Geertje Kunnen

*********************

 

 

 

 
******************

       

 

Kangoeroes


 

********************

 

4


 

******

 

100%


 

*******

 

Marja Boersma,
Lianne Schimmel,
lse Marije vd Heide,
Tessa Roffel

********************

 

 


******************

Beheer- Materiaalcom.       Coördinatie van veld,
kantine, meterstanden
en materiaal

Commissie lid

 

 

 

 

********************

7

 

 

 

 

******

100%

 

 

 

 

********

Rene Dijkstra,
Haye Slagmann,
Sander Dijkstra,
David Eilers,
Rienk v Kammen,
Adriana Meijer,
Albertsje Jetten,
Anneke Haitsma
*******************
********************

Kantinedienst 
 

********************

26
 

*****

100%
 

*******

zie rooster / 
* zie onder

****************


zaterdagochtend,
zaterdagmiddag
of midweek
*******************
 


Materiaalonderhoud


 

****************


3


 

*****


100%


 

******


Rienk v Kammen,
Louis Slagmann,
Famke Luhoff (o)

*****************


maandelijkse controle****************


Veldonderhoud
 


 


***************


5

 

 


*****


60%
 


 


******


Rienk v Kammen,
Louis Slagmann,
Rosalie de Boer (o),
.......? ..... ,
......? .......


*****************


veldseizoen

 


 

****************


Schoonmaken

******************


16

*****


100%

******


** zie onder 

**************


2-4x per jaar

**************


Kantine-inkoop


****************


2


*****


50%


******Anneke Haitsma,
.......? ........

**************
 


alleen tijdens veldseizoen


**************

zaalwacht
 

****************

6
 

*****

100%
 

******

teams 3e
Midweek
 

*************

entree bij wedstrijden
van het eerste

****************

         
Actiecommissie       Organiseren van activiteiten

Commissie lid

 

 

 

 

****************

7

 

 

 

 

*****

100%

 

 

 

 

*******

Gea Pool,
Gerben Jan Visser,
Christina Sijbesma,
Nynke Pultrum,
Ilse Marije vd Heide,
Haye Slagmann,
Grietine Wiefferink

***************
**************
Knutselmiddagen

***************

5

****

100%

******

teams B en C

***************

 

***************


Eier-actie

***************


>100

*****

 


******


alle leden VERPLICHT

*****************


16 en 17 april 2019

****************


Rommelmarkt

 

****************


20

 

*******


50%

 

******Teams 3e,
Midweek,
..........
**************
 


2 Jaarlijks, Mei


*****************

Collecte fonds gehandicaptensport

******************

25


*******

0%


******

...........? .........


***************

31 maart t/m 6 april 2019


*******************


Poiesz-actie
 

******************


6
 

******


0%
 

******(ouders)jeugdleden
 

*****************
 


11 febr. t/m 7 april 2019
 

**********************


Grote Clubactie

*****************


>100

*******


0%

******


alle leden VERPLICHT

******************


 

*****************

         
Sponsorcommissie       Contact houden met en
zorgen voor sponsors.

Commissie lid

 

 


 

********************

6

 

 

 


******

66%

 

 

 


*******


Grytsje Boersma,
Halbe Boersma,
Louis Slagmann,
Geertje Kunnen,
......? ......  ,
..... ? ........******************

 


Contact houden met en
zorgen voor sponsors.

 

 

 

********************

 


Kledingzorg

*****************


1

******


100%

******


Grytsje Boersma

*****************

 


****************


Vrienden Korfbal Oerterp (VKO)


*****************1******
 

 

0%


*******

 

..........? .........

 

****************


werven van nieuwe VKO-ers 
bijhouden van lijst VKO-ers


********************

         
Oerrock        

Contact oerrockorganisatie

*******************

2


*****

50%


*******

Geertje Kunnen, 
........ ? .......

******************

 


********************


Garderobe Oerrock
 

********************


36


*****


41%


******


zie rooster /
 *** zie onder

*****************


30, 31 mei &
1 juni 2019
*********************


Terrein opruimen


 

******************


50


 

******


50%


 

******


zie rooster / 
**** zie onder


****************


31 mei, 1, 2 juni en
eindopruiming 2019


******************
         
Overig        

Website

 


*****************

2

 


*****

50%

 


******


Irma Weening,
...........? ...........

 

*****************
 

Bijhouden van website
*********************

Ereronde Kampioenen

******************

2


*******

100%


******

Douwe/Jurjen Atsma(o),
Hendrik Dijkstra

*****************

Team rondrijden
in het dorp

*******************
 

Contact media******************

 

1*****

 

100%******

 

Anne Jan Visser
 

 

**************

 

info naar oa.
Tipgever, Pompebled

 

*****************

 

Beleidsplan

 

 


*****************

5

 


 

*****

100%

 

 


******

Haye Slagmann,
Anouk/Niek Terpstra(o),
Ids Auke Boersma,
Jildou vd Schaaf,
Adriana Meijer

****************

 

 

 

*****************

Klussenlijst

 

****************

3

 

*****

100%

 

*****

Geertje Kunnen,
Douwe/Jurjen Atsma(o),
Irma Weening
*************
Bijhouden wie wat doet binnen
KV Oerterp

****************

 

Kantinedienst (totaal ca 26 personen nodig):
 
 Grytsje vd Sluis, Ilse Marije vd Heide (o), Gjilke Bruinsma, Elisabeth Struijk, Rixt Buma, Tessa Roffel (o),
  Christina Struijk, Andes vd Veer (o), Sybren van Kammen (o), fam. Kiestra, Gea Zuidersma (o), Anne van Hees (o), fam. Atsma,Daniël van Deutekom(o), Roma Pultrum (o), Gert Huitema (o), Ronja de Vries (o), Daan Dijk (o), Hessel en Iris Boonstra (o), Dylano Feitsma (o), Niek en Anouk Terpstra (o), Famke Luhoff (o), Anne en Jolijn Heinstra (o), Jurre van der Veen (o), Femke Groot Enzerink (o), Rianne van der Kamp (o), Anouk de Vries (o)

** Schoonmaken (totaal ca 16 personen nodig):
     Grytsje vd Sluis, Ilse Marije vd Heide (o), Gjilke Bruinsma, Hilda Roffel, Christina Struijk,Anneke Atsma, Rosalie de Boer (o), Bente Bruinsma (o), Marsya Postma (o), Loïs Helmhout (o), Froukje Blanke (o),  Marleen Groen, Ester Fonk, Annemiek Lindeboom, Carolien Kampen, Jorrit Wielinga,

*** Garderobe Oerrock (totaal ca 36 personen nodig): 
     Midweek, fam. Terpstra (2p), Anne en Jolijn Heinstra (o), Indy en Yara Marinus (o), Rianne van der Kamp(o), Frieso Turkstra, Camilla Zwart, Jurre van der Veen (o), 

**** Opruimen Oerrock (totaal ca 50 personen nodig):
     
 fam. Hut/Lap (9p), fam. Atsma (2p),  Roan Jager (o), Joël Rohaan, Gerald Groen, Annemiek Lindeboom, Carolien Kampen, David Eilers, Jorrit Wielinga, Herwin van der Hengel,

'Sportieve groei op eigen kracht'

Lid worden
KV Oerterp logo

Adressen

Zaal: Multifunctioneel Centrum de Wier
De Telle 21, 9247 BH Ureterp
Telefoon 0512 30 14 40

Veld: Sportpark De Griene Greide
Griene Leane 6, 9247 GT Ureterp
Telefoon 0512 30 32 87

© 2021 KV Oerterp. Alle rechten voorbehouden.

Duracom logo