Ledenvergadering

  • Facebook icoon
  • Twitter icoon
NOV 13

 

UITNODIGING
voor de LEDENVERGADERING van KV OERTERP.

De vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 13 november 2018 om 20.00 uur
’t Koerhûs  aan de Griene Leane te Ureterp.

AGENDA

       1.       Opening.
       2.       Mededelingen/ingekomen stukken.
       3.       Notulen ledenvergadering 17 oktober 2017.
       4.      Jaarverslag 2017-2018. Commissieleden doen kort verslag over afgelopen jaar.
       5.       Financieel overzicht 2017 - 2018.      
       6.       Verslag kascommissie.         
       7.       Certificaatuitloting (5 certificaten).
       8.       25 jaar lid van de KNKV
       9.       Aftreden voorzitter en niet herkiesbaar.
                 Kandidaten kunnen zich aanmelden tot een half uur voor de vergadering.
     10.     Rondvraag.
     11.     Sluiting.

Afmelden voor de vergadering, kan op info@kvoerterp.nl

Let op!! Er zijn geen extra verslagen op de ledenvergadering aanwezig!

 

'Sportieve groei op eigen kracht'

Lid worden
KV Oerterp logo

Adressen

Zaal: Multifunctioneel Centrum de Wier
De Telle 21, 9247 BH Ureterp
Telefoon 0512 30 14 40

Veld: Sportpark De Griene Greide
Griene Leane 6, 9247 GT Ureterp
Telefoon 0512 30 32 87

© 2019 KV Oerterp. Alle rechten voorbehouden.

Kreaasje logo