Indeling en routes Eieractie

  • Facebook icoon
  • Twitter icoon
APR 15

 

Indeling en routes Eieractie

 

Hierbij de indeling en routes van de Eieractie.
Aanwezig 18.00 uur in de kantine op sportveld.
Zelf  een krat meenemen waar je de eieren in mee kunt nemen voor de verkoop.
De eerste naam bij de routes zijn de rijders, als je niet kunt rijden dan onderling ruilen.
De namen bij de routes kunnen nog worden aangepast.
Niet iedereen kan er om 18.00 uur zijn en sommige leden kunnen helemaal niet.

Dinsdag 16 April eieractie

Route 1:Wylp tot Reiddomp, Reiddomp, Rieger, Wilster, Ljip
Aukje Beijert, Marleen Groen, Patricia Reitsma

Route 2: Griene Leane, Fugelliet tot Reiddomp en Valom en Valomsreed
Janine Groen, Johan de Boer, Grytsje van der Sluis

Route 3: Fugelliet vanaf Reiddomp, Wachtel en Eiber
Gjilke Bruinsma, Riekes Groen, Jolt van der Veen

Route 4: Wylp vanaf Reiddomp, Fazant
Elisabeth de Haan, Ingrid Buma, Annejan Visser

Route 5: Mounestrjitte t/m de Opdracht, Bouekers, Postleane, Kupersleane
Thijs Woudstra, Annet Dijkstra, Kevin Haitsma

Route 6: Klysterklank, Koekoeksrop, Swellesang
Janny den Hartog, David Eilers, Nynke Pultrum, Tessa Roffel

Route 7: Fugelliet vanaf Mounestrjitte, Toarteltoan, Protterpraat, Mounestrjitte totToarteltoan
Johan Mulder, Andre Hiemstra, Froukje Blanke, Ilse Marije, Andes v/d Veer

Route 8: Jagerstrjitte, Ikewei, Tumpstrjitte, Koetsebeiwal
Annemiek Lindeboom, Roel Kunnen, Yoeri, Tabita

Route 9: Elzesingel, Hagedoarneleane, Foarekker tot de Mounestrjitte
Arno Lanting, Jildou Galema, Annika, Fardau
 

Woensdag 17 April eieractie

Route 10: Strikel,  Souwe, Wine, Seine en Sichte
Halbe Boersma, Jildou van der Schaaf, Tim Boersma, Hessel Boonstra

Route 11: Golle, Flaaiel, Riuwe, Foarke
Ids Auke Boersma, Christina Sijbesma, Esther van Dijk, Silde Boersma, Anne van Hees

Route 12: De Telle, Harspit 
Haye Slagmann, Selma Boersma, Jolijn Heinstra, Anne Heinstra, Annejan van Wijk

Route 13: Koartebaan, Langebaan, Kruslings en Iisnocht, Jukelburd
Rene Dijkstra, Marten Struijk, Lois Helmhout, Indy Marinus

Route 14: De Skeauwen, Stuken, de Ban
Sander Dijkstra, Linda Faber, Elisabeth Struijk, Famke Luhoff, Rosalie de Boer

Route 15: Hjouwerpaad, Roggepaad, Kulens, Boekweitpaad
Bianca Veenstra, Camila Zwart, Anouk de Vries, Douwe Atsma, Dylano Feitsma

Route 16: Dr Prakkenleane, Lijteplein
Chris van Zanden, Ester Fonk, Jelte, Richard

Route 17: Gilden, Mouneleane, Boerestreek
Dineke Jongsma, Rixt Buma, Anouk Terpstra, Niek Terpstra

Route 18: Weibuorren
Carolien Kampen, Gerrald Groen, Annemarie Meijer, Femke Kiestra

Route 19:Skoalleaane, Hege Kamp en Lege Kamp
Jisse van der Schaaf, Joel Rohaan, Frieso Turkstra, Rianne van der Kamp, Tessa Hut

Alvast een goede verkoop
De actiecommissie

'Sportieve groei op eigen kracht'

Lid worden
KV Oerterp logo

Adressen

Zaal: Multifunctioneel Centrum de Wier
De Telle 21, 9247 BH Ureterp
Telefoon 0512 30 14 40

Veld: Sportpark De Griene Greide
Griene Leane 6, 9247 GT Ureterp
Telefoon 0512 30 32 87

© 2019 KV Oerterp. Alle rechten voorbehouden.

Kreaasje logo