Klussenlijst KV Oerterp (update 10 jan.)

  • Facebook icoon
  • Twitter icoon
JAN 13


Klussenlijst KV Oerterp
 

Aan leden, ouders/verzorgers van KV Oerterp

Het korfbalspel bestaat niet alleen uit korfballen en trainen.
Om een vereniging draaiende te houden zijn vrijwilligers noodzakelijk.

Tijdens de oudergesprekken in september en op de ledenvergadering in oktober is aangegeven dat er meer vrijwilligers nodig zijn binnen de vereniging. Het bestuur zou een klussenlijst maken waar iedereen op kan aangeven wat hij/zij binnen de vereniging wil gaan doen als vrijwilliger.

De klussenlijst is gemaakt en staat vanaf nu op de site.

Onder "klussen" binnen de vereniging verstaan we niet het wassen van shirts en rijden van en naar wedstrijden.
Op de site staat de klussenlijst met daarop de taken die binnen de vereniging gedaan moeten worden, of waar hulp bij nodig is. Waar nog geen 100 % bijstaat is hulp nodig.
Het is de bedoeling dat alle leden, ouders/verzorgers hier in mee draaien.

De klussenlijst is van januari 2019 tot eind juni 2019 geldig.
Begin van het nieuwe seizoen 2019-2020 komt er een nieuwe klussenlijst.

Via onderstaande mailadres kan aangegeven worden, welke klus binnen de vereniging uw voorkeur heeft.
Geef vóór 29 december aan wat uw voorkeur is, daarna gaat de commissie de openstaande klussen aan leden, ouders/verzorgers koppelen.

opgave kan via klussen@kvoerterp.nl

namens de kluscommissie van KV Oerterp

Anneke Atsma
Irma Weening
Geertje Kunnen

--------------------------------------------

KLUSSENLIJST

 

2019        
Taak Nodig % VOLTOOID Wie Omschrijving
Bestuur        
Voorzitter 1 0% ................... Algemene leiding,
voorzitten van vergaderingen


Vice-Voorzitter

1 0% ...................  
Secretaris 1 100% Geertje Kunnen  
Penningmeester 1 100% Adriana Meijer  
Ledenadministratie 1 100% Aukje Beijert  
Algemeen lid 2 100% Anke Maat, Rienk v Kammen  
         

IOC

      Interne Organisatie Commissie
Commissie lid 8 87.5%


Dineke Jongsma, Janny den Hartog, Anke Maat, Jildou vd Schaaf, Femke Turkstra, Albertje Jetten, Kevin Haitsma, .............

Regelen alles rondom teams
en wedstrijden (plannen,
bond, samenstellen, zaal,
veld, scheidsrechters, ed.
Coachen/Begeleiden jeugdteam 8 87%

 

Dineke Jongsma, Wiebren Elverdink, Haye Slagmann,
Selma Boersma,
Ids Auke en Grytsje Boersma, Halbe en Marja Boersma,
Tea Keidel, ................

 

wekelijks
Trainen jeugdteam 8 100%

Dineke Jongsma (F,D,E),
Selma Boersma, Haye Slagmann, Tea Keidel, Roelof Wiering, Redmar Bauer (zaal)

 

wekelijks
Assisteren jeugdteam 4 75%

Rudolphus Wagenaar,
Nynke Pultrum (D,E,F), ......... ,........
 

wekelijks
Fluiten            wedstrijden F - 2e 18 72%

Anne Jan Visser, André Hiemstra, Jolt vd Veen, Bianca Veenstra, Chris van Zanden,
Christina Sijbesma, Gerard v Dijk, Janine Groen, Jeen Meinsma, Marten Struijk, Frieso Turkstra, Gerald Groen, Wietske Jongbloed,......... ,............  ,............  ,......... ,..........
 

Iedere 2 weken
Schotklok 9 100% Aukje Beijert, Anouk de Vries(o), Jannes Weening, Anke Maat, Rienk v Kammen, Wout Dijkstra, Jerry Appelman, Jelke Jetten, Geertje Kunnen
 
 
G-team 4 100% Jisse vd Schaaf, Anneke Zijlstra, Willy Okkema, Ester Fonk
 
 
Kangoeroes 4 100% Marja Boersma, Lianne Schimmel, Ilse Marije vd Heide, Tessa Roffel
 
 
Beheer- Materiaalcom.       Coördinatie van veld, kantine, meterstanden en materiaal
Commissie lid 7 100% Rene Dijkstra, Haye Slagmann, Sander Dijkstra, David Eilers, Rienk v Kammen, Adriana Meijer, Albertsje Jetten, Anneke Haitsma
 
 
Kantinedienst  26 100% zie rooster / * zie onder
 
zaterdagochtend,
zaterdagmiddag
of midweek
 

Materiaalonderhoud

3

100%


Rienk v Kammen, Louis Slagmann, Famke Luhof (o)


maandelijkse controle

Veldonderhoud

5

60%

Rienk v Kammen, Louis Slagmann, Rosalie de Boer (o),............ ,.............

veldseizoen

Schoonmaken

16

100%

** zie onder 

2-4x per jaar

Kantine-inkoop

2

50%


Anneke Haitsma, ...............
 

alleen tijdens veldseizoen
zaalwacht 6 100% midweek, 3e entree bij wedstrijden vh 1e
         
Actiecommissie       Organiseren van activiteiten
Commissie lid 7 100% Gea Pool, Gerben Jan Visser, Christina Sijbesma, Nynke Pultrum, Ilse Marije vd Heide,
Haye Slagmann,
Grietine Wiefferink
 
 
Knutselmiddagen 5 100% teams B en C  

Eier-actie

>100
 


alle leden VERPLICHT


16 en 17 april 2019

Rommelmarkt

20

50%


Teams 3e, Midweek, ..........
 

2 Jaarlijks, Mei
Collecte fonds gehandicaptensport 25 0% .................... 31 maart t/m 6 april 2019

Poiesz-actie

6

0%


(ouders)jeugdleden
 

11 febr. t/m 7 april 2019

Grote Clubactie

>100

0%

alle leden VERPLICHT
 
         
Sponsorcommissie       Contact houden met en
zorgen voor sponsors.
Commissie lid 6 66%
Grytsje Boersma, Halbe Boersma, Louis Slagmann, Geertje Kunnen,............  ,.............


Contact houden met en
zorgen voor sponsors.


Kledingzorg

1

100%

Grytsje Boersma
 

Vrienden Korfbal Oerterp (VKO)
1 0% ..................
werven van nieuwe VKO-ers 
bijhouden van lijst VKO-ers
         
Oerrock        
Contact oerrockorganisatie 2 50% Geertje Kunnen,  ...........  

Garderobe Oerrock

36

41%

zie rooster / *** zie onder

30, 31 mei en 1 juni 2019

Terrein opruimen

50

50%

zie rooster / **** zie onder

31 mei, 1, 2 juni en
eindopruiming 2019
         
Overig        
Website 2 50% Irma Weening, ............... Bijhouden van website
Ereronde Kampioenen 2 100% Douwe/Jurjen Atsma(o), Hendrik Dijkstra Team rondrijden in het dorp
Contact media 1 100% Anne Jan Visser info naar oa.
Tipgever, Pompebled
Beleidsplan 5 100% Haye Slagmann, Anouk/Niek Terpstra(o), Ids Auke Boersma, Jildou vd Schaaf, Adriana Meijer  
Klussenlijst 3 100% Geertje Kunnen, Douwe/Jurjen Atsma(o), Irma Weening Bijhouden wie wat doet binnen
KV Oerterp

 

* Kantinedienst (totaal ca 26 personen nodig):
 
Grytsje vd Sluis, Ilse Marije vd Heide (o), Gjilke Bruinsma, Elisabeth Struijk, Rixt Buma, Tessa Roffel (o),
  Christina Struijk, Andes vd Veer (o), Sybren van Kammen (o), fam. Kiestra, Gea Zuidersma (o), Anne van Hees (o), fam. Atsma,Daniël van Deutekom(o), Roma Pultrum (o), Gert Huitema (o), Ronja de Vries (o), Daan Dijk (o), Hessel en Iris Boonstra (o), Dylano Feitsma (o), Niek en Anouk Terpstra (o), Famke Luhoff (o), Anne en Jolijn Heinstra (o), Jurre van der Veen (o), Femke Groot Enzerink (o), Rianne van der Kamp (o), Anouk de Vries (o)

** Schoonmaken (totaal ca 16 personen nodig):
     Grytsje vd Sluis, Ilse Marije vd Heide (o), Gjilke Bruinsma, Hilda Roffel, Christina Struijk,Anneke Atsma, Rosalie de Boer (o), Bente Bruinsma (o), Marsya Postma (o), Loïs Helmhout (o), Froukje Blanke (o),  Marleen Groen, Ester Fonk, Annemiek Lindeboom, Carolien Kampen, Jorrit Wielinga,

*** Garderobe Oerrock (totaal ca 36 personen nodig): 
     Midweek, fam. Terpstra (2p), Anne en Jolijn Heinstra (o), Indy en Yara Marinus (o), Rianne van der Kamp(o), Frieso Turkstra, Camilla Zwart, Jurre van der Veen (o), 

**** Opruimen Oerrock (totaal ca 50 personen nodig):
     
Midweek, fam. Hut/Lap (9p), fam. Atsma (2p),  Roan Jager (o), Joël Rohaan, Gerald Groen, Annemiek Lindeboon, Carolien Kampen, David Eilers, Jorrit Wielinga, Herwin van der Hengel,

'Sportieve groei op eigen kracht'

Lid worden
KV Oerterp logo

Adressen

Zaal: Multifunctioneel Centrum de Wier
De Telle 21, 9247 BH Ureterp
Telefoon 0512 30 14 40

Veld: Sportpark De Griene Greide
Griene Leane 6, 9247 GT Ureterp
Telefoon 0512 30 32 87

© 2019 KV Oerterp. Alle rechten voorbehouden.

Kreaasje logo